+420 601 101 194
general terms and conditions
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Provozovatel Energy Fitness (dále jen NRG) je společnost Diamond Sport, s.r.o. se sídlem Lidická 1023/63c, Veveří, 602 00 Brno; IČ 08320217; DIČ CZ08320217; C 113049 vedená u Krajského soudu v Brně.
email: info@nrgfitness.cz
tel.: +420 601 101 194
---
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených NRG a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti NRG a jeho zákazníků
2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (https://rezervace.nrgfitness.cz/) a současně na recepci NRG.
---
II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech NRG
1. Aktuální nabídka zboží a služeb NRG, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech NRG na adrese: Energy Fitness, Holandská 878/2, Brno 639 00 a současně na webových stránkách www.nrgfitness.cz
2. NRG může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.
3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. Prostřednictvím zákaznické karty lze využít i další formy úhrady za zboží a služby, a to hotovost, platební kartu, benefitní zaměstnanecké poukazy v elektronické formě (např. volnočasové poukázky Sodexo a další), a benefitní programy (např. Multisport, Activepasas a další), podmínky využívání těchto benefitů si stanovuje aktuálně a zveřejňuje v prostorách NRG a na webových stránkách. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené NRG pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu, vklad na deposit pro úhradu případných storno poplatků, v opačném případě není nákup zboží nebo služeb prostřednictvím benefitů umožněn.
4. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení Zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje NRG.
---
III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka
1. Zákazník si zřizuje u NRG Zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře na recepci NRG, a to s ohledem na povinná pole.
Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 200 Kč.
2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně centra nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených NRG. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu.
3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu.
4. NRG dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb NRG po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. měsíční, kvartální apod.). NRG může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Sportcentrum může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu.
5. NRG dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky na předem stanovenou či dohodnutou kombinaci služeb, příp. zboží NRG. NRG může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Sportcentrum může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost permanentky nebo se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu.
6. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit.
7. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese nrgfitness.cz/rezervace a prostřednictvím mobilní aplikace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé služby, členství nebo permanentku. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci NRG.
---
IV. Zákaznický identifikátor
1. Po zřízení zákaznického účtu může být Zákazníkovi předána zákaznická karta, která slouží jako identifikátor k zákaznickému účtu.
Zákaznická karta může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel této karty.
Zákaznická karta bude Zákazníkovi vystavena oproti poplatku 100,- Kč (vč. DPH), nevztahuje-li se na tento poplatek slevový benefit na základě typu zvoleného členství.
2. V případě předplatného a všech typů členství je Zákazník povinen se prokazovat Zákaznickou kartou - a to při každém příchodu.
3. Zapomene-li Zákazník kartu, bude mu účtován poplatek 20,- (vč DPH) za zapůjčení karty, nebo si může pořídit kartu novou.
2. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat NRG, aby tuto kartu zablokovala.
---
V. Rezervace na studiové lekce
1. Zákazník si může rezervovat studiové lekce NRG (dále jen „Rezervace“), pouze v případě, že má u NRG zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši 60,-
2. Rezervaci není možné učinit osobně na recepci NRG ani telefonicky.
3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace.
4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.
5. NRG stanoví storno poplatky pro jednotlivé služby individuálně. V případě sálových cvičení (např. Pump NRG, Pure Workout a další) : Pokud Zákazník zruší svou rezervaci:
a. více než 6 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek;
b. 6 a méně hodin před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek v pevné částce 60,- Kč
6. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle NRG, osobně na recepci NRG či elektronicky přes klientský účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail info@nrgfitness.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. NRG posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka.
---
VI. Rezervace na službu Osobní trénink a Masáže
1. Zákazník si může rezervovat Osobní tréninky a masáže NRG pouze v případě, že má u NRG zřízen zákaznický účet.
2. Rezervace na tyto služby se provádějí výhradně telefonicky s daným pracovníkem (trenérem, či masérem).
3. Zákazník si může službu objednat prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře na webu www.nrgfitness.cz a do jednoho pracovního dne ho kontaktuje pracovník pro rezervaci hodiny.
4. Storno rezervace na Osobní trénink a Masáže:
a) déle jak 24 hodin před zahájením rezervované služby se storno poplatek neúčtuje.
b) v kratší době než 24 hodin před zahájením rezervované služby se účtuje storno poplatek ve výši 100% ceny rezervované služby.
---
VII. Prodej zboží a služeb přes internet
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu NRG jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí. 2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy či smlouvy na dodání služby (dále jen „Smlouva“). Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“, které je zasíláno NRG automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi NRG. 3. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce. 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží či s dodávkou konkrétní služby podle výběru Zákazníka. Místem dodání zboží je adresa NRG. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím od NRG po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty. 5. Před zasláním objednávky NRG je Zákazníku umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
6. Smlouvy jsou po svém uzavření NRG archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto NRG. Způsob dodání zboží Zakoupené zboží si může Zákazník vyzvednout osobně na recepci NRG. V případě, že si objednané zboží Zákazník nepřevezme do šesti dnů od jeho zakoupení, pokud bude zboží připraveno NRG k odběru, má NRG právo odstoupit od Smlouvy.
Platební podmínky V internetovém obchodu (e-shopu) NRG existují následující volby způsobu platby za kupované zboží nebo služby: Platební kartou Odstoupení od smlouvy 1. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží. V případě, kdy je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy NRG informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu NRG, nebo e-mailovou adresu: info@nrgfitness.cz nebo jiným vhodným způsobem (osobně ve sportcentru). Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
3. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu NRG bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby NRG použije stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou Zákazník provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, který Zákazník uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady.
4. Platbu NRG Zákazníkovi vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. 5. V případě odstoupení od smlouvy Zákazník vrátí NRG zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené NRG bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím Zákazníkovi odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. NRG má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být Zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena. 6. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese Zákazník rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 7. Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu NRG nebo předá osobně na recepci centra. 8. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle NRG zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Reklamace 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) NRG a právním řádem platným v ČR. 2. Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) NRG je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek. Ostatní ustanovení 1. NRG si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku. 2. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží/služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem NRG. 3. NRG má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již Zákazník uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.
4. Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) NRG.
---
VIII. Ochrana osobních údajů
1. Při zpracování osobních údajů se NRG řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci „Soukromí“ na adrese nrgfitness.cz/rezervace.
---
IX. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky NRG jsou účinné od 1. 9. 2019 a jsou k dispozici na recepci NRG a na internetových stránkách Sportcentra.
---
REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost Diamond Sport, s.r.o. se sídlem Lidická 1023/63c, Veveří, 602 00 Brno; IČ 08320217; DIČ CZ08320217; C 113049 vedená u Krajského soudu v Brně. (dále jen „NRG“ nebo „prodávající“), vydává s účinností od 1. 9. 2019 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“): I. Všeobecná Ustanovení 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek NRG. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity sportovního centra (dále jen „zboží“ či „výrobek“). 2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky. 3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby. II. Reklamace 1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“). 2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.
3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.
4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu. 5. Místem uplatnění reklamace je Energy Fitness na Holandské 2/4 v Brně, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně v NRG nebo poštou či emailem. 6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva. 7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy. 8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace. 9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít. 10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.
Diamond Sport, s.r.o.